Comunicar desde el amor

Taller para aprender a hablar en público y perder el miedo escénico, y desarrolar habilidades de comunicación y oratoria.

Buy Avada Now
COMUNICAR DES DE L’AMOR

Taller per aprendre a parlar en públic

Taller per aprendre a parlar en públic i perdre la por escènica. En un món tant competitiu com es el davui en dia i tant dominat encara pels homes, una de les eines que més poden ajudar les dones a trobar el seu lloc dins làmbit laboral, associatiu, comunitari, i fins i tot familiar i/privat, és el fet de desenvolupar habilitats de comunicació i doratòria

A més, saber que en qualsevol situació podem aixecarnos en públic i manifestar allò que desitgem, creiem o dissentim amb claredat, seguretat i fins i tot autoritat, farà que estiguem molt mes segures de nosaltres mateixes i reforçarà la nostra autoestima, per no parlar de les portesque això pot obrirnos.